Vaše meno a priezvisko (rodič alebo zákonný zástupca):

  Meno a Priezvisko dieťaťa:

  Dátum narodenia (deň/mesiac/rok):

  Váš email:

  Vaše telefónne číslo:

  Zvoľte kurz

  [group anglictina]

  Zvoľte úroveň jazyka Angličtina (viď vysvetlené nižšie)

  [/group]

  [group spanielcina]

  Zvoľte úroveň jazyka Španielčina (viď vysvetlené nižšie)

  [/group]

  Zdravotná spôsobilosť
  ÁnoNie

  Užívané lieky, či iné zaťaženia:

  Poznámky:

  Súhlasím so Všeobecnými podmienkami a spracovaním osobných údajov podľa európskej smernice č. 2016/679:
  áno

  1. Starter/beginner – úplný začiatočník
  Študent sa venuje hlavne anglickej výslovnosti, získava základnú slovnú zásobu a zoznamuje sa s gramatikou. Na konci kurzu je schopný odpovedať na bežné osobné otázky.

  2. Elementary – pokročilý/falošný začiatočník (A1)
  Študent rozumie základným výrazom, vie používať jednoduché frázy a klásť osobné otázky (o mieste, kde žije, o veciach, ktoré sa mu páčia, o ľuďoch, ktorých pozná, a podobne) a dokáže na nich aj sám odpovedať. Jazyk vie použiť aj v každodenných situáciách (nákup, opýtať sa na cestu). Anglická výslovnosť mu už nerobí problém a pasívne rozumie aj jednoduchému písanému a hovorenému prejavu.

  3. Pre-Intermediate – mierne pokročilý (A2)
  Študent rozumie hovorenému prejavu z rôznych oblastí (nakupovanie, práca). Je schopný aj jednoduchej konverzácie v angličtine a vie používať minulý čas. Vie hovoriť o sebe, svojich zážitkoch, plánoch a skúsenostiach. Hovorený prejav má viac plynulý. Zdokonaľuje si slovnú zásobu a v rozhovore používa jednoduché súvetia.

  4. Intermediate – stredne pokročilý (B1)
  Stredne pokročilá úroveň sa vyznačuje hlavne pochopením abstraktných textov. Študent dokáže takmer plynulo konverzovať, reagovať na poznámky rodeného hovoriaceho a vyjadriť svoj názor. Písomná forma je plynulá. Študenti môžu písať listy, vyjadriť svoje názory a priania aj pomocou podmieňovacieho spôsobu.