Headquarters

Športovkovo - denný letný tábor

Academy 4 you, o.z.

IČO: 30 793 513

Adresa: Martinčekova 5
82109, Bratislava, Slovensko

Adresa denných táborov: Prokopa Veľkého 41, 811 04, Bratislava; ZŠ Pri Kríži 11, 841 02, Bratislava

Telefón: +421 944 618 956

Email: info@sportovkovo.sk