Vaše meno a priezvisko (rodič alebo zákonný zástupca):

Váš email:

Vaša adresa (objednávateľa):

Vaše telefónne číslo:

Meno a Priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia dieťaťa (dd.mm.rrrr):

Škola:

Pohlavie

Zdravotná spôsobilosť
ÁnoNie

Termín a miesto tábora
(v prípade voľby záujmu o menej ako celý turnus/5 dní prosíme volať telefonicky):

Užívané lieky, či iné zaťaženia:

Poznámky

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli

Súhlasím so Všeobecnými podmienkami a spracovaním osobných údajov podľa európskej smernice č. 2016/679:
áno

Letné prázdniny 2020:

Horský Park (Prokopa Veľkého 41) a ZŠ Pri Kríži 11

Každý pracovný deň od 6.7. do 28.8.2020 od 7:30 do 16:30

Od 5 do 13 rokov

Turnus (5 dní): 99/106 €

Pokyny:

  • Vyplnte prosím prihlášku.
  • Po vyplnení prihlášky obdržíte automatický email o zaplatení zálohy, ktorou potvrdíte rezerváciu (ak by sa kurz nemohol otvoriť, peniaze Vám budú v plnej sume vrátené)
  • Ak je sa daný termín/turnus nachádza v možnostiach, znamená to, že je ešte voľné miesto
  • V prípade obmedzení, kvôli korona vírusu, či iných obmedzení, ktoré by zamedzili otvoreniu tábora, Vám budú samozrejme zálohy, či iné platby plne vrátené.

All trainers are English speakers. All instruction in the email provided also in English