Vaše meno a priezvisko (rodič alebo zákonný zástupca):

Váš email:

Vaša adresa (objednávateľa):

Vaše telefónne číslo:

Meno a Priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia dieťaťa (dd.mm.rrrr):

Škola:

Pohlavie

Zdravotná spôsobilosť
ÁnoNie

Termín a miesto tábora
(v prípade voľby záujmu o menej ako celý turnus/5 dní prosíme volať telefonicky):

Užívané lieky, či iné zaťaženia:

Poznámky

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli

Súhlasím so Všeobecnými podmienkami a spracovaním osobných údajov podľa európskej smernice č. 2016/679:
áno

Termín jarné prázdniny od 25.2.2019 do 1.3.2019

Miesto ZŠ Pri Kríži 11

Od 5 do 13 rokov

Cena (5 dní): 99 €

Pokyny:

  • Vyplnte prosím prihlášku.
  • Po vyplnení prihlášky obdržíte automatický email o zaplatení zálohy, ktorou potvrdíte rezerváciu.