Vaše meno a priezvisko (rodič alebo zákonný zástupca):

Váš email:

Vaša adresa (objednávateľa):

Vaše telefónne číslo:

Meno a Priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia dieťaťa (dd.mm.rrrr):

Škola:

Pohlavie

Zdravotná spôsobilosť
ÁnoNie

Termín a miesto tábora
(v prípade voľby záujmu o menej ako celý turnus/5 dní prosíme volať telefonicky):

Užívané lieky, či iné zaťaženia:

Poznámky

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli

Súhlasím so Všeobecnými podmienkami a spracovaním osobných údajov podľa európskej smernice č. 2016/679:
áno

Jarné prázdniny 2020:

BISB Pekníková 6

Každý pracovný deň od 17.2. do 21.2.2020 od 7:30 do 16:00

Letné prázdniny 2020:

Horský Park (Prokopa Veľkého 41) a ZŠ Pri Kríži 11

Každý pracovný deň od 6.7. do 28.8.2020 od 7:30 do 16:30

Od 5 do 13 rokov

Turnus (5 dní): 99 €

Pokyny:

  • Vyplnte prosím prihlášku.
  • Po vyplnení prihlášky obdržíte automatický email o zaplatení zálohy, ktorou potvrdíte rezerváciu
  • Ak je sa daný termín/turnus nachádza v možnostiach, znamená to, že je ešte voľné miesto

All instruction in the email provided also in English