Vaše meno a priezvisko (rodič alebo zákonný zástupca):

Meno a Priezvisko dieťaťa:

Váš email:

Vaše telefónne číslo:

Škola:

Požičanie Korčúľ
Áno

Požičanie Prilby
Áno

Veľkosť korčúl resp. prilby (S/M):

Súhlasím so Všeobecnými podmienkami a spracovaním osobných údajov podľa európskej smernice č. 2016/679:
áno