Vaše telefónne číslo:

  Požadovaná skupina:

  Dátum narodenia (dd.mm.rrrr):

  Kurz (vstupy sú prenosné aj na inú osobu)

  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli

  Súhlasím so Všeobecnými podmienkami a spracovaním osobných údajov podľa európskej smernice č. 2016/679:
  áno

  1. Každý utorok a štvrtok od 17:00 do 18:00 a 18:00 do 19:00 za zimným štadiónom na Harmincovej ulici v Dúbravke. Od 6.6.2023, 6 hodín za 35 EUR.
  2. Pre deti od 5 rokov (začiatočníci a mierne pokročilí) a dospelých
  3. S našími trénermi hokejstami zo Športovkova
  4. Povinná prilba a doporučené aj chrániče pre deti.
  5. Úrazové poistenie pre deti v cene
  6. Platba na prvej hodine