Prihlášku vypĺňať v prípade prihlasovania na celý kurz. V prípade absolvovania iba jednej hodiny prosím telefonicky overiť obsadenosť. Ďakujeme a tešíme sa na Vás! 🙂

 

 

 

Vaše telefónne číslo:

Požadovaná skupina:

Dátum narodenia (dd.mm.rrrr):

Kurz (vstupy sú prenosné na inú osobu)

Odhadovaná úroveň

Požičanie nabrúsených korčúľ
Áno - do poznámky veľkosť a dĺžka pož., detské veľk. 29-38 - 15€/kurz, 3€/h

Požičanie prilby
Áno - 10€/kurz, 2€/h

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli

Súhlasím so Všeobecnými podmienkami a spracovaním osobných údajov podľa európskej smernice č. 2016/679:
áno