Uplatnite si Vaše 2% z daní na pohyb a zábavu pre Vaše deti

Venujte Vaše 2% z daní nášmu OZ na rozvoj pohybu a osobnostných vlastností detí a zároveň získajte možnosť uplatniť si až 50% z tejto sumy na tábory a kurzy korčuľovania!

Postup:

1. Ak máte jedného zamestnávateľa: ( ste zamestnaný )

Požiadajte zamestnávateľa do 15.02.2022 o vykonanie ročného zúčtovania dane a vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“. Výška zaplatenej dane je uvedená v riadku 04 alebo 05 . Ak sú 2% z Vašej dane z riadku 04 alebo 05 – minimálne 3,- €, vyplňte „Vyhlásenie“ (pred-vyplnené vyššie). Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

2. Ak podávate daňové priznanie:

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Minimálna výška 2% z Vašej zaplatenej dane musí byť 3,- €. Do daňového priznania typu A v oddielu VIII. a do daňového priznania typu B v oddiely XIII. sa vyplnia identifikačné údaje „Academy 4 you o.z.“. Daňové priznanie sa doručí na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska (do 31. marca 2020)

3. Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 1,5%, resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Minimálna výška podielu zaplatenej dane musí byť 8,- €. Do daňového priznania v časti IV. sa vyplnia identifikačné údaje „Academy 4 you“. Daňové priznanie sa doručí na daňový úrad (do 31. marca 2020)

Identifikačné údaje, ktoré treba uviesť presnom tvare:
IČO: 30793513
Právna forma: 701- Združenie
Obchodné meno: Academy 4 you
Ulica: Martinčekova 5
Obec: Bratislava
PSČ: 821 09

Údaje sú dostupné aj na stránke www.notar.sk, kde je zoznam prijímateľov 2%, resp. v prílohe v súbore „Vyhlásenie“.   Pri podávaní prihlášok cez naše stránky www.sportovkovo.sk alebo cez školy/škôlky vložte do poznámky, že chcete uplatniť 2% z daní na zaplatenie kurzov/táborov. V prípade, že chcete využiť časť 2%, poprosíme Vás odfotiť poukázanú sumu (odfotiť vyhlásenie a nechať označený súhlas so zaslaním údajov), ktorú spárujeme so sumou odoslanou na náš úćet (sumy zvyknú prichádzať počas mesiacov júl a august).