Denný tábor v Bratislave

Športovo-náučné denné tábory v bratislavskom Horskom parku

Prečo Športovkovo – denný tábor v Bratislave?

Aktivity

Ponúkame množstvo aktivít pri ktorých sa Vaše dieťa nielen zabaví, ale aj niečo naučí. Futbal, floorball, halový futbal, ping-pong, volejbal, hádzaná, bedminton, basketball, rozcvička, stretching, angličtina, spoločenské hry, vedomostné hry, video hry, orientácia v prírode, náučné výlety, výlet do zoologickej záhrady, zvieracia farma a ďalšie, to všetko zažijú Vaše deti počas pobytu v našom tábore.

Cena

Ponúkame bezkonkurenčnú cenu denných táborov v Bratislave (86€) zahrňujúcu športovanie a športové pomôcky, kvalitnú celodennú stravu, ďalšie vybavenie ako spoločenské hry, video hry, či učebné pomôcky pre hodiny angličtiny.

Strava a pitný režim

Vašemu dieťaťu zabezpečíme kvalitnú, celodennú stravu a pitný režim pre doplnenie potrebnej energie.

Live video

Vaše deti budete mať neustále pod dohľadom pomocou webovej kamery vysielajúcej naživo z denného tábora na našich webových stránkach

h

Program

Program je veľmi pestrý a deti sa s nami nebudú nudiť. Bežný deň v tábore je následovný:

7:30 – 8:30 – Príchod detí do tábora

8:30 – 9:00 – Rozcvička a stretching

9:00 – 10:00 – Šport 1

10:00 – 10:15 – Desiata

10:15 – 11:00 – Spoločenské hry a video hry

11:00 – 12:00 – Šport 2

12:00 – 13:30 – Obed, prechádzka a aktivity v prírode

13:30 – 14:30 – Šport 3

14:30 – 14:45 – Olovrant

14:45 – 15:30 – Angličtina pre deti

15:30 – 16:30 – Voľný výber programu (spol. hry, video hry, športy)

Pozn.: program môže byť prispôsobený výletom (zoologická záhrada, aktivity v prírode a ďalšie)