Vaše meno a priezvisko (rodič alebo zákonný zástupca):

Váš email:

Vaša adresa (objednávateľa):

Vaše telefónne číslo:

Meno a Priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia dieťaťa (dd.mm.rrrr):

Škola:

Pohlavie

Zdravotná spôsobilosť
 Áno Nie

Jarné/letné prázdniny:

Miesto konania denného tábora:

Termín
(v prípade rezervácie konkrétnych dní voľte "deň" a do poznámky napíšte dátum dňa/dní)

Užívané lieky, či iné zaťaženia:

Poznámky

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli

Súhlasím so Všeobecnými podmienkami:
 áno

Turnus letné prázdniny

3.7.2017 – 25.8.2017

Od 5 do 12 rokov

Cena za 1. turnus (4 dni, 5.7. sviatok): 69 €

Cena za ostatné turnusy (5 dní): 89 €

Turnus jarné prázdniny

20.2.2017 – 24.2.2017

Od 5 do 12 rokov

Cena za turnus: 89 €