Športovkovo pre deti

Denný športovo-náučný tábor pre deti od 5 do 12 rokov


Prečo denné tábory so Športovkovom?

Aktivity

Ponúkame množstvo aktivít pri ktorých sa Vaše dieťa nielen zabaví, ale aj niečo naučí. Futbal, floorball, halový futbal, ping-pong, volejbal, hádzaná, bedminton, basketball, rozcvička, stretching, angličtina, spoločenské hry, vedomostné hry, video hry, krúžok keramiky a tanca, náučné výlety a ďalšie, to všetko zažijú Vaše deti počas pobytu v našom tábore.

Cena

Ponúkame bezkonkurenčnú cenu zahrňujúcu športovanie a športové pomôcky, kvalitnú celodennú stravu, ďalšie vybavenie ako spoločenské hry, video hry, učebné pomôcky pre hodiny angličtiny, či ďalšie krúžky rozvíjajúce deti mimo športovej oblasti. Ďalším veľkým bonusom je úrazové poistenie detí v cene.

Strava a pitný režim

Vašemu dieťaťu zabezpečíme kvalitnú, celodennú stravu a pitný režim pre doplnenie potrebnej energie.

Live video, video, foto

Vaše deti budete môcť sledovať pomocou live kamery (Horský park), či spomienkou im budú fotky a videá, ktoré budeme robiť v priebehu tábora.h

Program

Program je veľmi pestrý a deti sa s nami nebudú nudiť. Bežný deň v tábore je následovný:

7:30 – 8:30 – Príchod detí do tábora

8:30 – 9:00 – Rozcvička a stretching

9:00 – 10:00 – Šport 1

10:00 – 10:15 – Desiata

10:15 – 11:00 – angličtina/krúžky

11:00 – 12:00 – Šport 2

12:00 – 13:30 – Obed a oddychové aktivity (spoločenské hry a video hry)

13:30 – 15:00 – Šport 3/ Krúžky

15:00 – 15:15 – Olovrant

15:15 – 16:30 – Voľný výber programu (spol. hry, video hry, športy)

Pozn.: program môže byť prispôsobený počasiu, či inými možnosťami zábavy